Back to top

Frequently Asked Questions - Māori

He aha rā ngā rohe pōti Māori?

E āhei ana ngā Kaunihera te whakatū i ngā rohe pōti Māori i tōna tāone, i tōna rohe rānei.

Pēnei i ngā tūru Pāremata Māori, ko tā ngā rohe pōti Māori he whakatū i ētahi rohe, me te aha, ko te hunga kei te rārangi pōti ā-Pāremata Māori anake ka āhei te pōti i ngā kaitono o taua rohe pōti Māori. Ka noho tahi ngā rohe pōti Māori ki ngā rohe pōti whānui o ia tāone, o ia rohe rānei.

Ko te whāinga o ngā rohe pōti Māori he whakapūmau i te wāhi ki ngā māngai Māori i roto i ngā whakatau a ngā rangatōpū ā-rohe, pēnei i ngā tūru Māori motuhake i te Pāremata.

Ko wai mā e āhei ana te pōti i ngā kaitono i tētahi rohe pōti Māori?

 • Ko te hunga kei te rāranga pōti Māori i te rohe e āhei ana te pōti i ngā kaitono e tū ana ki taua rohe pōti Māori.
 • Ko ngā kaipōti kei te rārangi pōti Māori e āhei ana te pōti i ngā kaitono nō ngā rohe pōti Māori anake.
 • Ko ngā kaipōti kei te rārangi pōti whānui e āhei ana te pōti i ngā kaitono nō ngā rohe pōti whānui anake.
 • Ka pōti ngā tāngata i tētahi rohe pōti Māori rānei, i tētahi rohe pōti whānui rānei – me tētahi pōti mō te Koromatua anō hoki.

Ko wai mā e āhei ana ki te rārangi pōti Māori?

 • Mehemea he whakapapa Māori ōu, e āhei ana koe te whakauru atu ki te rārangi pōti whānui rānei, ki te rārangi pōti Māori rānei.
 • Mēnā kāore ō whakapapa Māori, e āhei anake ana koe te whakauru atu ki te rārangi pōti whānui
 • He whakamārama atu anō mō te Kōwhiringa Pōti Māori kei te paetukutuku o Te Kaitiaki Take Kōwhiri

Ko wai e āhei ana te tū ki ngā rohe pōti Māori?

E āhei ai koe te tū i tētahi pōtitanga, ko te kaitono:

 • me kirirarau rawa nō Aotearoa (i runga i tōna whānautanga mai i konei, i tāna hui whakanui kirirautanga rānei) ā,
 • kua whakaurua hei kaipōti ā-Pāremata (ahakoa ki hea i Aotearoa); ā,
 • Kua tautapangia e ngā kaipōti e rua ko ō rāua nā ingoa kei te rārangi pōti o roto o taua rohe e tū nā te kaitono. Ko ngā kaitono kei ngā rohe pōti Māori, ehara i te mea me whakapapa Māori rawa, engari me whakauru ki te rārangi pōti ā-Pāremata.

Kāore ngā kaitono e āhei te tū ki te rohe pōti whānui me te rohe pōti Māori i te wā kotahi.

He māngai ngā kaitono rohe pōti Māori mā te Māori anake?

Kāo. Kia kōwhiria rā ngā mema pōti, katoa rātau - ahakoa rohe pōti Whānui mai, rohe pōti Māori mai rānei – ka oati kia tū hei māngai mā te hapori katoa.

Me i whai rohe pōti Māori a Ahuriri, ka pēhea tērā?

He mea whakatau ngā nama o ngā rohe pōti Māori i tētahi ture tātai kei te Ture Rangatōpu ā-Rohe e ai ki te ōwehenga o te porihanga pōti Māori me te porihanga pōti tōpū.

Ki te whakaū a Ahuriri i tētahi rohe pōti Māori, i ētahi rohe pōti Māori rānei, e ai ki ngā āwhiwhi o te wā, te āhua nei ka rua ngā mema rohe pōti Māori i te Kaunihera. Mehemea ka whakataua kia whai rohe pōti Māori, ka whai wāhi tēnei ki te arotake ā-māngai ā te tau 2024.

He aha rā te arotake ā-māngai?

He mea whakatau e te hātepe arotake ā-māngai te whakatōpūtanga o te kaunihera, otirā:

 • te nama o ngā kaikaunihera ka pōtihia
 • Te tuāpapa o te pōtitanga mō ngā kaikaunihera (ngā rohe pōti, ngā roherohenga, ā, ngā ingoa o aua rohe pōti)
 • Mehemea ka tū ngā poari hapori i te rohe, ki hea tū ai, ā, he aha ō rātau whakahaere ā-mema.

He aha rā ngā takohanga o te Kaunihera ki te Māori?

He takohanga tō mātau i raro i te Ture Rangatōpū ā-Rohe 2002 (LGA), he paiheretanga anō hoki ki te

 • aro tika ki ngā mātāpono o te Tiriti, ā, koia rā kei te whakahaere i te whai wāhitanga o te Māori ki ngā hātepe whakatau a ngā rangatōpū ā-rohe.
 • whakatū, te pupuri me te whakapai ake i ngā tukanga āheinga mā te Māori 
 • Te whai whakaaro ki tana poipoi i te whanaketanga o te āheinga o te Māori ki te tāpae atu ki ngā hātepe whakatau a ngā rangatōpū ā-rohe, ā,

 • Te tuku i ngā whakamārama hāngai ki te Māori hei takoha atu ki ngā whakatau me te poipoi hoki i tō rātau āheinga ki te tāpae

Ka pēhea tā te Kaunihera ā-Rohe o Ahuriri tautoko i te Māori kia whai wāhi atu ki ngā rangatōpū ā-rohe?

Nō nā tata nei kua panonitia e mātau ngā whakaritenga mō ngā mema o tō mātau Komiti Māori hei whakaū i tō te mana whenua me te hapori whai māngai. He waiwai te wāhi ki te Komiti Māori i roto i ngā whakatau a te kaunihera.

Tēnā koa, pānuitia tā mātau Tauāki Rangatōpū ā-Rohe, kei roto ko ngā whakamārama mō tā te Kaunihera ā-Rohe o Ahuriri akiaki/tautoko anō hoki i te whai wāhi a te Māori (whārangi 37) – Te Tauāki Rangatōpū ā-Rohe 2019-2022.

Do you want to hear from us more often and have your say on other Napier projects?

Join our People's Panel

Disclaimers and Copyright
While every endeavour has been taken by Napier City Council to ensure that the information on this website is accurate and up to date, shall not be liable for any loss suffered through the use, directly or indirectly, of information on this website. Information contained has been assembled in good faith. Some of the information available in this site is from the New Zealand Public domain and supplied by relevant government agencies. cannot accept any liability for its accuracy or content. Portions of the information and material on this site, including data, pages, documents, online graphics and images are protected by copyright, unless specifically notified to the contrary. Externally sourced information or material is copyright to the respective provider.

© Napier City Council